Contact

If on, a floating contact form will be displayed in the right bottom corner.

Send

LAATSTE NIEUWS

Nieuws

Stichting Nova Zembla Experience en Gemeente Harlingen tekenen intentieovereenkomst

Artikel geschreven door Franeker Courant.

Harlingen – Tijdens een bijeenkomst onder toeziend oog van potvis Sil tekenden de Stichting Nova Zembla Experience en de Gemeente Harlingen afgelopen vrijdag de intentieovereenkomst. Dat is de eerste aanzet voor het realiseren van de plannen van de stichting op de Willemshaven.


Burgemeester Roel Sluiter namens de Gemeente Harlingen en Paul Golembiewski, voorzitter en projectleider van de stichting, tekenden de overeenkomst. In een korte inleidende toespraak schetste wethouder Maria le Roy het belang van deze ondertekening in verband met de totale planvorming op de haven. Zij verwachtte dat dit eerste initiatief een boost zou geven aan de toekomstige toeristische ontwikkelingen in dit gebied. Sluiter bekende ruiterlijk dat hij in het begin wat sceptisch was geweest ten opzichte van het initiatief, maar prees de volharding en het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers. Hij spoorde alle betrokkenen aan om nu de vaart er ook in te houden.

Paul Golembiewski tenslotte bedankte de inzet van allen die de afgelopen twee jaar voor en achter de schermen betrokken waren geweest bij alle planvorming. Hij vermeldde daarbij speciaal even Andries Kats en Gerald de Weerdt van de Willem Barentszwerf. Hij schetste het belang van deze intentieverklaring voor de stichting omdat hiermee definitieve stappen gezet kunnen worden in de fondsenwerving.

Stichting Nova Zembla Experience kan voorzichtig gaan optuigen
Nova Zembla wil de boot niet missen